Veřejná zakázka: Systém pro analýzu DNA/RNA

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1202
Systémové číslo VZ: P18V00000180
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-032030
Datum zahájení: 17.09.2018
Nabídku podat do: 18.10.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Systém pro analýzu DNA/RNA
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje – systému pro analýzu DNA/RNA do laboratoře molekulární epidemiologie v rámci projektu OP VVV Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 5 – Specifikace dodávky, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. Součástí plnění je rovněž doprava, instalace přístroje a softwaru, školení ze strany prodávajícího na přípravu vzorků k analýze (kontrola kvality izolovaných nukleových kyselin), přípravu knihoven, vlastního sekvenování až po vyhodnocení výsledků.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 260 900 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků