Veřejná zakázka: Nákup NMR spektrometru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1241
Systémové číslo VZ: P18V00000219
Evidenční číslo zadavatele: 98-90921-VZ-2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.11.2018
Nabídku podat do: 13.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup NMR spektrometru
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka NMR spektrometru umožňujícího měření relaxace 1H jader po jejich excitaci v slabém magnetickém poli v rámci projektu OP VVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na OU Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534.

Specifikace předmětu plnění je Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 906 508 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky