Veřejná zakázka: Nákup vybavení a zařízení pro celky a PC učebnu Tvůrčího centra Fakulty umění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1245
Systémové číslo: P18V00000223
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-041916
Datum zahájení: 30.11.2018
Nabídku podat do: 03.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup vybavení a zařízení pro celky a PC učebnu Tvůrčího centra Fakulty umění
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nákup vybavení a zařízení pro celky a PC učebnu Tvůrčího centra Fakulty umění v rámci projektu OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Přílohách č. 5.1 – 5.4 – Specifikace dodávek, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Zakázka je rozdělena na čtyři části:
1. část VZ: „Variabilní dřevěné podium“
2. část VZ: „Dodávka interiéru“
3. část VZ: „Pouzdra pro smyčcové nástroje, židle pro violoncello a notové pulty“
4. část VZ: „Mobilní podium“

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 419 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy