Veřejná zakázka: 3. část VZ: "Pouzdra pro smyčcové nástroje, židle pro violoncello a notové pulty"

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1248
Jedná se o část veřejné zakázky: Nákup vybavení a zařízení pro celky a PC učebnu Tvůrčího centra Fakulty umění

Název a popis předmětu

  • Název: 3. část VZ: "Pouzdra pro smyčcové nástroje, židle pro violoncello a notové pulty"

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nákup pouzder pro smyčcové nástroje, židlí pro violoncello a notové pulty v rámci projektu OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 5.3 – Specifikace dodávek, která jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 70 300 Kč bez DPH

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky