Veřejná zakázka: 4. část VZ: "Mobilní podium"

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1249
Jedná se o část veřejné zakázky: Nákup vybavení a zařízení pro celky a PC učebnu Tvůrčího centra Fakulty umění

Název a popis předmětu

  • Název: 4. část VZ: "Mobilní podium"

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nákup mobilního podia v rámci projektu OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 5.4 – Specifikace dodávek, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 96 700 Kč bez DPH

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků