Veřejná zakázka: Nákup geodetického zařízení pro PřF

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1319
Systémové číslo: P19V00000066
Evidenční číslo zadavatele: 17/90921/VZ/2019
Datum zahájení: 20.06.2019
Nabídku podat do: 02.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup geodetického zařízení pro PřF
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka geodetického zařízení v rámci projektu OP VVV „Moderní technologie v environmentální geografii – klíč k úzké spolupráci s praxí“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002464.

Součástí dodávky je také dodání všech požadovaných prvků, doprava zboží na místo plnění, odevzdání zboží a předání dokladů potřebných k užívání či provozu zboží, návod (návody) k obsluze, příp. dalších dokladů, které se ke zboží jinak vztahují, včetně atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., technické nastavení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, zejména:

Instalace a zaškolení
- Instalace přístroje a technické nastavení
- Demonstrace dosažení garantovaných provozních parametrů podle předpisu výrobce před podpisem předávacího protokolu.
- Zaškolení obsluhy zařízení včetně náležitého seznámení s údržbou zboží

Servis zařízení
- Po dobu záruční doby je servis a s ním související služby bezplatný.
- Provedení servisní prohlídky a testů jednotlivých funkcionalit požadovaných v technické specifikaci před ukončením záruční doby.
- Zahájení opravy nejpozději do 10 pracovních dní od nahlášení závady

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 256 925 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky