Veřejná zakázka: Přístrojové vybavení laboratoří LF OU II. - Ostatní přístrojové vybavení molekulárně-genetické laboratoře

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1323
Systémové číslo: P19V00000070
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.06.2019
Nabídku podat do: 29.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístrojové vybavení laboratoří LF OU II. - Ostatní přístrojové vybavení molekulárně-genetické laboratoře
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ostatního přístrojového vybavení molekulárně-genetické laboratoře Lékařské fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) „Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Neurověd LF OU“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636.

Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 816 665 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky