Veřejná zakázka: Nákup IT techniky pro PřF OU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1338
Systémové číslo: P19V00000085
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.07.2019
Nabídku podat do: 19.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup IT techniky pro PřF OU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT techniky v rámci projektů OP VVV s názvy:

1. „Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759
2. „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Specifikace předmětu plnění je Přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 863 463 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky