Veřejná zakázka: Nákup ICT vybavení pro FF I

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1362
Systémové číslo: P19V00000109
Evidenční číslo zadavatele: 37/90921/VZ/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.07.2019
Nabídku podat do: 09.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup ICT vybavení pro FF I
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení specifikovaného v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.

Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 740 223 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky