Veřejná zakázka: OU - Rozvoj a obnova klíčových částí systémů informačních a komunikačních technologií univerzity - Prvky LAN

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1403
Systémové číslo: P19V00000150
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.10.2019
Nabídku podat do: 06.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OU - Rozvoj a obnova klíčových částí systémů informačních a komunikačních technologií univerzity - Prvky LAN
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponentů pro potřeby rozvoje a obnovy klíčových částí systémů informačních a komunikačních technologií Ostravské univerzity dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka síťových prvků pro potřeby inovace množiny síťových prvků, která spojuje/propojuje jednotlivé sítě provozované v rámci různých lokalit/fakult Ostravské univerzity a vytváří tak celouniverzitní počítačovou síť.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 661 157 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky