Veřejná zakázka: Systém pro pořizování a publikaci výukového obsahu založený na využití vícedruhových médií pro PřF II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1422
Systémové číslo: P19V00000169
Evidenční číslo zadavatele: 70/90921/VZ/2019
Datum zahájení: 25.11.2019
Nabídku podat do: 06.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Systém pro pořizování a publikaci výukového obsahu založený na využití vícedruhových médií pro PřF II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro nahrávání přednášek a vzdělávacích akcí s podporou vstupu vícedruhových zařízení (mluvená přednáška, snímky prezentace, tlumočení do znakového jazyka, ukázka práce se software apod.) a softwarové platformy pro zpracování nahraných vzdělávacích jednotek a jejich publikaci směrem ke studentům s možností provádět střih nahrávek, analýzu návštěvnosti a vytížení návštěvnosti virtuálních přednášek a rovněž zajištění technické podpory v rámci projektu OP VVV „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452.

Součástí dodávky je dodávka všech požadovaných prvků (zjm. mobilního hardwarového zařízení s příslušným softwarem pro recording vzdělávacích akcí, softwarový systém pro střih, ukládání a distribuci již pořízených vzdělávacích akcí prostřednictvím internetu) jejich doprava na místo plnění, jejich zapojení, předání veškeré dokumentace vztahující se k zařízení a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, zejména:

Instalace a zaškolení
- Instalace přístroje v místě dodání.
- Zaškolení obsluhy zařízení
Servis zařízení a technická podpora
- Po dobu záruční doby je servis a s ním související služby bezplatný.
- Požadavky zaslané na technickou podporu budou řešeny nejpozději do 24 hod. od jejich doručení

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 951 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky