Veřejná zakázka: Nákup IT pro projekt OP VVV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1661
Systémové číslo: P21V00000098
Evidenční číslo zadavatele: 38/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-33154/90-2021
Datum zahájení: 02.06.2021
Nabídku podat do: 15.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup IT pro projekt OP VVV
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT techniky specifikované v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektů OP VVV s názvem: JSME OSTRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATIVNÍ A ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436.
Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.
Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 149 008 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků