Veřejná zakázka: Dodávka senzorických vložek do bot pro LF OU 3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1735
Systémové číslo: P21V00000172
Evidenční číslo zadavatele: 62/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-76721/90-2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-032848
Datum zahájení: 08.09.2021
Nabídku podat do: 05.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka senzorických vložek do bot pro LF OU 3
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka senzorických ortopedických vložek do bot pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity specifikovaných v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace v rámci projektu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s názvem:
• Monitorace pohybového aparátu s využitím telemedicínských aplikací v úrazové chirurgii, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020184.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Předmět veřejné zakázky bude dodán ve standardní jakosti a balení, které odpovídá platným předpisům a normám, s veškerými povoleními nutnými pro prodej a provoz, se všemi průvodními doklady a v souladu se zákony a směrnicemi ČR a EU.

Součástí předmětu veřejné zakázky je doprava na místo plnění, uživatelská dokumentace, návod k použití a údržbě v českém nebo anglickém jazyce, technická dokumentace, záruční listy, zaškolení pověřeného pracovníka a zajištění servisní podpory po dobu 12 měsíců.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy