Veřejná zakázka: Dodávka speciálních chemikálií pro LF OU II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1859
Systémové číslo: P22V00000091
Evidenční číslo zadavatele: 23/90162/VZ/2022
Spisová značka: OU-23393/90-2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-011642
Datum zahájení: 29.03.2022
Nabídku podat do: 26.04.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka speciálních chemikálií pro LF OU II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních chemikálií pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvy:
- Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798,
- Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Klinické neurovědy LF OU, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636.

Specifikace speciálních chemikálií je uvedena v Příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 617 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy