Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava - Dodávka interiérů
Odesílatel Barbora Lokajová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.08.2017 14:25:57
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
- 4 Vysvětlení ZD-sig.pdf (541.58 KB)