Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup propagačních materiálů V.
Odesílatel Barbora Lokajová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2017 09:32:18
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
zasílám výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci pro uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

S pozdravem
Barbora Lokajová


Přílohy
- Výzva a ZD.pdf (6.85 MB)