Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka komplexního systému pro bezpilotní prostorové snímkování
Odesílatel Anna Bojková
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.01.2019 12:05:30
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
v příloze zasílám výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci pro výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

S pozdravem
Anna Bojková


Přílohy
- 1-1 Výzva a ZD_final_sign.pdf (703.80 KB)