Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup geodetického zařízení pro PřF
Odesílatel Adéla Krajíčková
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2019 12:34:53
Předmět Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze zasílám výše uvedený dokument.
S pozdravem
Adéla Krajíčková


Přílohy
- 17-1_Vyzva_ZD_geo1_final2 sign.pdf (857.76 KB)