Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Laboratorní vybavení pro molekulární laboratoř
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen smlouva), který tvoří přílohu zadávací dokumentace a je pro všechny části veřejné zakázky (viz níže) stejný.

Veřejná zakázka je rozdělena do 7 částí v souladu s § 35 zákona, a to následujícím způsobem:

1.část - Hlubokomrazící box
2.část - Třepačka na kultury
3. část – Mikromanipulátor
4. část – Gel doc
5. část - Chlazená centrifuga
6. část - PCR termocycler
7. část - systém čištění vody

Nabídku je možné podat pro více částí veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky jednotlivých částí veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Ostravská univerzita
Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie a ekologie
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava
Místnost: L246
Kontakt: Ing. Kateřina Velčovská
Email: Katerina.Velcovska@osu.cz
Tel: 553 46 2278 , 775 034 419
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.10.2018 11:00
Datum zahájení: 07.09.2018 08:00