Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-124303/90-2022
ID ve SpSl OUF220001013Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy LF objekt ZZ - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměny oken objektu ZZ v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity na ulici Syllabova 2879/19, 703 00 Ostrava vč. napojení na stávající připojení technické infrastruktury (dále také „stavba“). Realizace zhotovení díla bude uskutečňována při omezeném provozu místa plnění.

Jedná se o akci programového financování MŠMT registrovanou pod identifikačním číslem 133D241000019. Předmět veřejné zakázky je financován z rozpočtu MSK 03749/2021/RRC „Podpora rozvoje infrastruktury Lékařské fakulty“.

Technické podmínky této stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby včetně výkazu výměr, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Místo plnění: Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 06.12.2022 10:00
Datum zahájení: 19.10.2022 14:52
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: