Veřejné zakázky Ostravské univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ostravská univerzita
IČO: 61988987
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup klávesových hudebních nástrojů II.
nadlimitní Příjem nabídek 11.10.2018 19.11.2018 10:00
Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - Dodávka interiérů
nadlimitní Příjem nabídek 11.10.2018 16.11.2018 10:00
Nákup propagačních materiálů II. - OP VVV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2018 24.10.2018 10:00
Nákup zařízení pro pracoviště alternativních a experimentálních metod v grafice
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2018 09.11.2018 10:00
VYBAVENÍ NÁBYTKEM – Vybavení nábytkem Pedagogická fakulta
podlimitní Příjem nabídek 01.10.2018 16.10.2018 09:00
Cembala a klavichord
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2018 29.10.2018 10:00
Projektová dokumentace Rekonstrukce objektu "A" PřF na ul. 30. dubna, Ostrava
podlimitní Příjem nabídek 26.09.2018 24.10.2018 10:00
Mostový jeřáb s nosnou konstrukcí a základy
nadlimitní Příjem nabídek 24.09.2018 26.10.2018 10:00
Dodávka výpočetního clusteru pro bioinformatické analýzy
podlimitní Příjem nabídek 24.09.2018 17.10.2018 12:00
Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - Dodávka audiovizuálního systému II.
nadlimitní Příjem nabídek 19.09.2018 31.10.2018 10:00
Vybavení laboratoře molekulární epidemiologie
nadlimitní Příjem nabídek 17.09.2018 18.10.2018 10:00
Systém pro analýzu DNA/RNA
nadlimitní Příjem nabídek 17.09.2018 18.10.2018 11:00
Dětské robotické hračky
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.09.2018 01.10.2018 09:00
Nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením
nadlimitní Hodnocení 13.09.2018 15.10.2018 09:00
Laboratorní vybavení pro molekulární laboratoř
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2018 17.10.2018 11:00
všechny zakázky