Veřejné zakázky Ostravské univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ostravská univerzita
IČO: 61988987
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka trenažérů
podlimitní Příjem nabídek 12.08.2018 28.08.2018 09:00
Nákup propagačních materiálů – OP VVV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2018 23.08.2018 10:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Ostravskou univerzitu na rok 2019
podlimitní Příjem nabídek 10.08.2018 30.08.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávky standardního ICT vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 07.08.2018 18.09.2018 10:00
Zajištění výjezdního zasedání v rámci KA2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2018 21.08.2018 10:00
Dodávka plantografické plošiny
podlimitní Příjem nabídek 02.08.2018 31.08.2018 09:00
Zajištění výjezdního workshopu V.
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2018 08.08.2018 10:00
Dodávka vybavení Centra digitálních technologií
nadlimitní Příjem nabídek 24.07.2018 29.08.2018 10:00
VYBAVENÍ NÁBYTKEM – Vybavení nábytkem Pedagogická fakulta
podlimitní Hodnocení 18.07.2018 06.08.2018 09:00
Nákup klávesových hudebních nástrojů
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2018 27.08.2018 10:00
Služby zajištění kohorty a správy dat pro výzkumný program č. 4 projektu HAIE
nadlimitní Hodnocení 11.07.2018 16.08.2018 10:00
Nákup a instalace části telefonní sítě Ostravské univerzity II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.07.2018 24.07.2018 10:00
Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - Dodávka audiovizuálního systému
nadlimitní Hodnocení 29.06.2018 08.08.2018 10:00
Dodávka sportovních potřeb
podlimitní Hodnocení 27.06.2018 13.07.2018 09:00
Dodávka AV techniky OP VVV
nadlimitní Hodnocení 22.06.2018 27.07.2018 10:00
všechny zakázky