Veřejné zakázky Ostravské univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ostravská univerzita
IČO: 61988987
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka propagačních předmětů s potiskem pro P4 projektu HAIE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 13.12.2022 10:00
Dodávka prvků pro posílení bezpečnosti síťové infrastruktury na OU
nadlimitní Příjem nabídek 08.11.2022 04.01.2023 10:00
Dodávka instrumentária pro LF OU 2
nadlimitní Příjem nabídek 03.11.2022 14.12.2022 10:00
Dodávka AV techniky a scénického osvětlení sálu Fakulty umění Ostravské univerzity
podlimitní Hodnocení 01.11.2022 23.11.2022 10:00
Dodávka modelů, simulátorů a trenažérů pro LF OSU II.
nadlimitní Příjem nabídek 31.10.2022 02.12.2022 10:00
Stavební úpravy objektu ZW - děkanát v areálu lékařské fakulty 2
podlimitní Příjem nabídek 26.10.2022 20.12.2022 10:00
Dodávka softwaru IDM včetně implementace na OU
podlimitní Vyhodnoceno 24.10.2022 15.11.2022 10:00
Zajištění služeb úklidu a recepce v objektech kampusu Ostravské univerzity na Černé louce
podlimitní Vyhodnoceno 19.10.2022 10.11.2022 10:00
Stavební úpravy LF objekt ZZ - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken
podlimitní Příjem nabídek 19.10.2022 13.12.2022 10:00
Dodávka lékařského nábytku a specifického mobiliáře pro LF OU III
nadlimitní Hodnocení 11.10.2022 14.11.2022 09:00
Upgrade portálu
podlimitní Vyhodnoceno 06.10.2022 25.10.2022 10:00
Fakulta umění - dodávka nábytku
nadlimitní Hodnocení 30.09.2022 31.10.2022 09:00
OU - Stavební úpravy budovy E, Čs. Legií 9, Ostrava
nadlimitní Vyhodnoceno 23.08.2022 11.10.2022 13:00
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III.
nadlimitní Vyhodnoceno 13.07.2022 21.09.2022 10:00
Dodávka propagačních materiálů III.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.05.2017 06.06.2017 10:00
všechny zakázky