Veřejné zakázky Ostravské univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ostravská univerzita
IČO: 61988987
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením II
nadlimitní Příjem nabídek 08.01.2019 08.02.2019 09:00
Rozbory krve
nadlimitní Příjem nabídek 31.12.2018 31.01.2019 10:00
„ZŘÍZENÍ MODERNÍCH INFORMATICKÝCH LABORATOŘÍ PRO REÁLNÉ POTŘEBY STUDENTŮ – LABORATOŘ APLIKOVANÉ INFORMATIKY“
nadlimitní Příjem nabídek 07.12.2018 18.02.2019 09:00
Nákup vybavení a zařízení pro celky a PC učebnu Tvůrčího centra Fakulty umění
nadlimitní Hodnocení 30.11.2018 03.01.2019 10:00
Nákup NMR spektrometru
podlimitní Vyhodnoceno 27.11.2018 13.12.2018 10:00
Služby zajištění kohorty a správy dat pro výzkumný program č. 4 projektu HAIE II.
nadlimitní Hodnocení 16.11.2018 19.12.2018 10:00
Vybavení molekulárně-genetické laboratoře II.
nadlimitní Vyhodnoceno 07.11.2018 13.12.2018 10:00
Dodávka software
nadlimitní Hodnocení 05.11.2018 06.12.2018 10:00
Nákup klávesových hudebních nástrojů II.
nadlimitní Hodnocení 11.10.2018 19.11.2018 10:00
Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - Dodávka interiérů
nadlimitní Vyhodnoceno 11.10.2018 21.11.2018 10:00
Cembala a klavichord
nadlimitní Vyhodnoceno 27.09.2018 29.10.2018 10:00
Projektová dokumentace Rekonstrukce objektu "A" PřF na ul. 30. dubna, Ostrava
podlimitní Vyhodnoceno 26.09.2018 24.10.2018 10:00
Mostový jeřáb s nosnou konstrukcí a základy
nadlimitní Hodnocení 24.09.2018 26.10.2018 10:00
Dodávka výpočetního clusteru pro bioinformatické analýzy
podlimitní Hodnocení 24.09.2018 24.10.2018 10:00
Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - Dodávka audiovizuálního systému II.
nadlimitní Hodnocení 19.09.2018 31.10.2018 10:00
všechny zakázky