Veřejné zakázky Ostravské univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ostravská univerzita
IČO: 61988987
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka výpočetního clusteru pro bioinformatické analýzy
podlimitní Příjem nabídek 24.09.2018 17.10.2018 12:00
Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - Dodávka audiovizuálního systému II.
nadlimitní Příjem nabídek 19.09.2018 31.10.2018 10:00
Vybavení laboratoře molekulární epidemiologie
nadlimitní Příjem nabídek 17.09.2018 18.10.2018 10:00
Systém pro analýzu DNA/RNA
nadlimitní Příjem nabídek 17.09.2018 18.10.2018 11:00
Dětské robotické hračky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2018 01.10.2018 09:00
Nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením
nadlimitní Příjem nabídek 13.09.2018 15.10.2018 09:00
Laboratorní vybavení pro molekulární laboratoř
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2018 17.10.2018 11:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Ostravskou univerzitu na rok 2019
podlimitní Hodnocení 22.08.2018 10.09.2018 10:00
Modernizace studovny PřF
podlimitní Hodnocení 20.08.2018 11.09.2018 09:00
„ZŘÍZENÍ MODERNÍCH INFORMATICKÝCH LABORATOŘÍ PRO REÁLNÉ POTŘEBY STUDENTŮ – LABORATOŘ POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ“
nadlimitní Hodnocení 20.08.2018 20.09.2018 09:00
Vybavení molekulárně-genetické laboratoře
nadlimitní Příjem nabídek 15.08.2018 02.10.2018 10:00
Dodávka trenažérů
podlimitní Hodnocení 12.08.2018 28.08.2018 09:00
Nákup propagačních materiálů – OP VVV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.08.2018 23.08.2018 10:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Ostravskou univerzitu na rok 2019
podlimitní Vyhodnoceno 10.08.2018 30.08.2018 10:00
Dodávka plantografické plošiny
podlimitní Hodnocení 02.08.2018 31.08.2018 09:00
všechny zakázky