Informace zadavatele

Název Poslední změna
Dodávka fyzikálních pomůcek a souprav 16.09.2020
Dodávka preparačního operačního mikroskopu včetně stativu 16.09.2020
Dodávka Defibrilátoru 16.09.2020
Dodávka SW pro výuku cizích jazyků 16.09.2020
Dodávka Video Rhino-Laryngoscopu 16.09.2020
Dodávka hudebních nástrojů pro Ostravskou univerzitu, Pedagogickou fakultu 16.09.2020
Dodávka mikroskopů a stereolup 16.09.2020
Stavební úpravy místnosti č.202 (část D) objektu Ostravské univerzity 16.09.2020
Dodávka atomového spektrometru 16.09.2020
Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU – výrobky z plastu 31.07.2020
Stavební řešení hlavního vstupu do objektu OU na ulici Fr. Šrámka 15.07.2020
Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU - plasty 13.07.2020
Rekonstrukce budovy a dodání funkčního modulu pro vzduchotechnickou jednotku včetně Měření a regulace (MaR) pro LF 18.05.2020
Nákup drobných přístrojů pro Vivárium 04.05.2020
Projektová dokumentace pro akci "KJO Hladnov - rekonstrukce kotelny" 04.05.2020
Projektová dokumentace: Rekonstrukce budovy ZZ – částí C, D, E pro potřeby projektu simulačního centra – „Cvičné nemocnice“ 09.04.2020
Zajištění úklidu a recepční služby v budově B, Českobratrská 16 10.03.2020
OU – stavební úpravy místností ve 3. NP CIT 29.01.2020
Stavební úpravy v místnostech G 312,313 ve 3.NP budovy „G“ OU na ul. Mlýnská 5 17.12.2019
Zajištění sekvenování metodou Illumina 16.12.2019
Projektová dokumentace na akci „OU areál Fr.Šrámka – přístavba objektu „F“ 22.11.2019
Rozšíření přístupového systému objektu S - čtečky karet SC a SE 31.10.2019
Nákup IT vybavení pro LF 02.10.2019
Veřejná zakázka: Projekt interiéru a informačního systému pro objekty FF Ostravské univerzity, část „D“ a „DM“ 05.04.2019
IT a AV vybavení multimediální učebny - studia - OP VVV 05.04.2019
Dodávka robotických výukových pomůcek 05.04.2019
Stavební úpravy na Fr. Šr. část SA - 1 + 2 patro 05.04.2019
Zpevněná plocha u koridoru na Fr. Šrámka 05.04.2019
Upgrade centrálního zálohovacího systému Networker 05.04.2019
Chlazení místnosti č. 2.05 v budově „B“ na ulici Fr. Šrámka 05.04.2019
1 2 3 4  ››