Informace zadavatele

Název Poslední změna
Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU – výrobky z plastu 08.06.2020
Rekonstrukce budovy a dodání funkčního modulu pro vzduchotechnickou jednotku včetně Měření a regulace (MaR) pro LF 18.05.2020
Nákup drobných přístrojů pro Vivárium 04.05.2020
Projektová dokumentace pro akci "KJO Hladnov - rekonstrukce kotelny" 04.05.2020
Projektová dokumentace: Rekonstrukce budovy ZZ – částí C, D, E pro potřeby projektu simulačního centra – „Cvičné nemocnice“ 09.04.2020
Zajištění úklidu a recepční služby v budově B, Českobratrská 16 10.03.2020
OU – stavební úpravy místností ve 3. NP CIT 29.01.2020
Stavební úpravy v místnostech G 312,313 ve 3.NP budovy „G“ OU na ul. Mlýnská 5 17.12.2019
Zajištění sekvenování metodou Illumina 16.12.2019
Projektová dokumentace na akci „OU areál Fr.Šrámka – přístavba objektu „F“ 22.11.2019
Rozšíření přístupového systému objektu S - čtečky karet SC a SE 31.10.2019
Nákup IT vybavení pro LF 02.10.2019
Stavební řešení hlavního vstupu do objektu OU na ulici Fr. Šrámka 30.05.2019
Veřejná zakázka: Projekt interiéru a informačního systému pro objekty FF Ostravské univerzity, část „D“ a „DM“ 05.04.2019
IT a AV vybavení multimediální učebny - studia - OP VVV 05.04.2019
Dodávka robotických výukových pomůcek 05.04.2019
Stavební úpravy na Fr. Šr. část SA - 1 + 2 patro 05.04.2019
Zpevněná plocha u koridoru na Fr. Šrámka 05.04.2019
Upgrade centrálního zálohovacího systému Networker 05.04.2019
Chlazení místnosti č. 2.05 v budově „B“ na ulici Fr. Šrámka 05.04.2019
Nákup laboratorních plastů 05.04.2019
Dodávka automobilu pro Katedru studií lidského pohybu PdF III. 05.04.2019
Elektrorevize 04.04.2019
Nákup kitů 04.04.2019
Úprava dvora na FF – odstranění staveb na parcelách č. 480/4 a 480/5 09.05.2018
Nákup termografického systému pro LF 29.03.2018
Dodávka mikroskopů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity 27.03.2018
Sdružené služby dodávky zemního plynu v kategorii střední odběr pro Ostravskou univerzitu na rok 2017 II. 26.03.2018
Sdružené služby dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr pro Ostravskou univerzitu na rok 2017 II. 26.03.2018
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Ostravskou univerzitu na rok 2017 II. 26.03.2018
1 2 3  ››