Informace zadavatele

Název Poslední změna
Veřejná zakázka: Projekt interiéru a informačního systému pro objekty FF Ostravské univerzity, část „D“ a „DM“ 19.02.2018
Oprava nosné konstrukce stropů pod podlahou 2.NP rektorát – m.č. 224, 225 12.02.2018
Dodávka přístrojů pro LF 03.01.2018
Elektrorevize 03.01.2018
Nákup termografického systému pro LF 11.12.2017
Dodávka výukových modelů 06.12.2017
Dodávka mikroskopů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity 15.11.2017
Vybavení posluchárny PřF 13.11.2017
Obnova svislé hydroizolace budovy ZZ v areálu LF OU - objekty A, B, C, D, E 13.11.2017
Vybavení laboratoře softwarového inženýrství a statistického zpracování dat 18.09.2017
Dodávka nových funkcionalit EIS MAGION 2017 08.09.2017
Síťové prvky 28.08.2017
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Ostravskou univerzitu na rok 2017 II. 25.08.2017
Upgrade portálu 24.08.2017
Sdružené služby dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr pro Ostravskou univerzitu na rok 2017 II. 24.08.2017
Sdružené služby dodávky zemního plynu v kategorii střední odběr pro Ostravskou univerzitu na rok 2017 II. 24.08.2017
Projektová dokumentace na stavební úpravy na objektech FF, část „D“ a „DM“ 21.08.2017
Oprava nosné konstrukce stropů pod podlahou 2.NP rektorát – m.č. 113-115, 214-216 24.04.2017
Dodávka nových funkcionalit EIS MAGION 2016 25.10.2016
Učebny dílen v objektu Varenská 40 05.09.2016
Propojení objektů OU v Ostravě sdělovacím optickým kabelem 20.07.2016
OU - Stavební úpravy objektu "S", dílčí část B, ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - dodatečné stavební práce II. 14.07.2016
Oprava stropů 2. NP, rektorát – nižší budova 12.04.2016
OU - Stavební úpravy objektu "S", dílčí část B, ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - dodatečné stavební práce 15.12.2015
Kompenzátor elektromagnetického pole 30.11.2015
Dodávka nových funkcionalit EIS MAGION 15.10.2015
Dodávka osobního automobilu 21.09.2015
Oprava podlah 2. NP, rektorát - nižší budova 16.09.2015
Síťové prvky 22.05.2015
Stavební úpravy 1. PP objektu "A" na ul. Fráni Šrámka 11.02.2015
1 2  ››