Informace zadavatele

Název Poslední změna
Stavební úpravy v místnostech G 312,313 ve 3.NP budovy „G“ OU na ul. Mlýnská 5 17.12.2019
Zajištění sekvenování metodou Illumina 16.12.2019
Rekonstrukce budovy a dodání funkčního modulu pro vzduchotechnickou jednotku včetně Měření a regulace (MaR) pro LF 09.12.2019
Projektová dokumentace na akci „OU areál Fr.Šrámka – přístavba objektu „F“ 22.11.2019
Rozšíření přístupového systému objektu S - čtečky karet SC a SE 31.10.2019
Nákup IT vybavení pro LF 02.10.2019
OU – stavební úpravy místností ve 3. NP CIT 10.09.2019
Stavební řešení hlavního vstupu do objektu OU na ulici Fr. Šrámka 30.05.2019
Veřejná zakázka: Projekt interiéru a informačního systému pro objekty FF Ostravské univerzity, část „D“ a „DM“ 05.04.2019
IT a AV vybavení multimediální učebny - studia - OP VVV 05.04.2019
Dodávka robotických výukových pomůcek 05.04.2019
Stavební úpravy na Fr. Šr. část SA - 1 + 2 patro 05.04.2019
Zpevněná plocha u koridoru na Fr. Šrámka 05.04.2019
Upgrade centrálního zálohovacího systému Networker 05.04.2019
Chlazení místnosti č. 2.05 v budově „B“ na ulici Fr. Šrámka 05.04.2019
Nákup laboratorních plastů 05.04.2019
Dodávka automobilu pro Katedru studií lidského pohybu PdF III. 05.04.2019
Elektrorevize 04.04.2019
Nákup kitů 04.04.2019
Projektová dokumentace pro akci "KJO Hladnov - rekonstrukce kotelny" 07.11.2018
Úprava dvora na FF – odstranění staveb na parcelách č. 480/4 a 480/5 09.05.2018
Nákup termografického systému pro LF 29.03.2018
Dodávka mikroskopů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity 27.03.2018
Sdružené služby dodávky zemního plynu v kategorii střední odběr pro Ostravskou univerzitu na rok 2017 II. 26.03.2018
Sdružené služby dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr pro Ostravskou univerzitu na rok 2017 II. 26.03.2018
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Ostravskou univerzitu na rok 2017 II. 26.03.2018
Vybavení laboratoře softwarového inženýrství a statistického zpracování dat 26.03.2018
Oprava nosné konstrukce stropů pod podlahou 2.NP rektorát – m.č. 113-115, 214-216 23.03.2018
Klimatizace zasedacích místností v objektu “A“ Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 23.03.2018
Oprava nosné konstrukce stropů pod podlahou 2.NP rektorát – m.č. 224, 225 12.02.2018
1 2 3  ››