Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
Datum poslední změny 26.03.2024 14:02:23

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace