Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
Datum poslední změny 27.03.2023 09:24:32

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2022 27.03.2023