Informace zadavatele

Název Poslední změna
Vybavení laboratoře softwarového inženýrství a statistického zpracování dat 26.03.2018
Oprava nosné konstrukce stropů pod podlahou 2.NP rektorát – m.č. 113-115, 214-216 23.03.2018
Klimatizace zasedacích místností v objektu “A“ Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 23.03.2018
Oprava nosné konstrukce stropů pod podlahou 2.NP rektorát – m.č. 224, 225 12.02.2018
Dodávka přístrojů pro LF 03.01.2018
Dodávka výukových modelů 06.12.2017
Vybavení posluchárny PřF 13.11.2017
Obnova svislé hydroizolace budovy ZZ v areálu LF OU - objekty A, B, C, D, E 13.11.2017
Dodávka nových funkcionalit EIS MAGION 2017 08.09.2017
Síťové prvky 28.08.2017
Upgrade portálu 24.08.2017
Projektová dokumentace na stavební úpravy na objektech FF, část „D“ a „DM“ 21.08.2017
Dodávka nových funkcionalit EIS MAGION 2016 25.10.2016
Učebny dílen v objektu Varenská 40 05.09.2016
Propojení objektů OU v Ostravě sdělovacím optickým kabelem 20.07.2016
OU - Stavební úpravy objektu "S", dílčí část B, ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - dodatečné stavební práce II. 14.07.2016
Oprava stropů 2. NP, rektorát – nižší budova 12.04.2016
OU - Stavební úpravy objektu "S", dílčí část B, ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - dodatečné stavební práce 15.12.2015
Kompenzátor elektromagnetického pole 30.11.2015
Dodávka nových funkcionalit EIS MAGION 15.10.2015
Dodávka osobního automobilu 21.09.2015
Oprava podlah 2. NP, rektorát - nižší budova 16.09.2015
Síťové prvky 22.05.2015
Stavební úpravy 1. PP objektu "A" na ul. Fráni Šrámka 11.02.2015
Sdružené dodávky elektrické energie pro VŠB-TUO a OSU na rok 2015 08.12.2014
OU – Pedagogická fakulta areál na ulici Fráni Šrámka Oprava 1.NP a 2.NP traktu SC 18.08.2014
Lékařská fakulta OU v Ostravě a centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava – dodatečné stavební práce III. 23.05.2014
Dokumentace pro porvedení stavby: Stavební úpravy objektu "P" FU na ul. Podlahova 29.04.2014
Stavební úpravy Ostravské univerzity dvorní část na ul. Sokolská třída č. 1083/17 18.04.2014
Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice 21.03.2014