Stavební úpravy místnosti č.202 (část D) objektu Ostravské univerzity
Datum poslední změny 16.09.2020 12:57:47

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 16.09.2020