Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 16.09.2020 12:56:45

Dodavatel: FEST Ostrava s.r.o., IČO 26795311
Rok plnění: 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
1 850 529,00 Kč bez DPH, 2 239 140,00 Kč včetně DPH

Přílohyžádné přílohy