Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Dodávka IDM"
Datum poslední změny 13.07.2022 08:28:18

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace