Dodávka SW pro výuku cizích jazyků
Datum poslední změny 16.09.2020 13:19:23

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 16.09.2020