Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 16.09.2020 13:19:23

Dodavatel: YOUR SYSTEM, spol.s r.o., IČO 00174939
Rok plnění: 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
407 820,00 Kč bez DPH, 493 462,20 Kč včetně DPH

Přílohyžádné přílohy