Dodávka interiérového vybavení nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví
Datum poslední změny 21.07.2022 12:57:17

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace