Dodávka hudebních nástrojů pro Ostravskou univerzitu, Pedagogickou fakultu




Datum poslední změny 16.09.2020 13:11:43

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy



žádné přílohy


Doplňující informace




Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 16.09.2020