Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 16.09.2020 13:11:43

Dodavatel: Mgr. Jan Petro, IČO 63695413
Rok plnění: 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
1 020 989,05 Kč bez DPH, 1 235 396,75 Kč včetně DPH

Přílohyžádné přílohy