Informace zadavatele

Název Poslední změna
Stavební úpravy na Fr. Šr. část SA - 1 + 2 patro 05.04.2019
Zpevněná plocha u koridoru na Fr. Šrámka 05.04.2019
Upgrade centrálního zálohovacího systému Networker 05.04.2019
Chlazení místnosti č. 2.05 v budově „B“ na ulici Fr. Šrámka 05.04.2019
Nákup laboratorních plastů 05.04.2019
Dodávka automobilu pro Katedru studií lidského pohybu PdF III. 05.04.2019
Elektrorevize 04.04.2019
Nákup kitů 04.04.2019
Úprava dvora na FF – odstranění staveb na parcelách č. 480/4 a 480/5 09.05.2018
Nákup termografického systému pro LF 29.03.2018
Dodávka mikroskopů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity 27.03.2018
Sdružené služby dodávky zemního plynu v kategorii střední odběr pro Ostravskou univerzitu na rok 2017 II. 26.03.2018
Sdružené služby dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr pro Ostravskou univerzitu na rok 2017 II. 26.03.2018
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Ostravskou univerzitu na rok 2017 II. 26.03.2018
Vybavení laboratoře softwarového inženýrství a statistického zpracování dat 26.03.2018
Oprava nosné konstrukce stropů pod podlahou 2.NP rektorát – m.č. 113-115, 214-216 23.03.2018
Klimatizace zasedacích místností v objektu “A“ Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 23.03.2018
Oprava nosné konstrukce stropů pod podlahou 2.NP rektorát – m.č. 224, 225 12.02.2018
Dodávka přístrojů pro LF 03.01.2018
Dodávka výukových modelů 06.12.2017
Vybavení posluchárny PřF 13.11.2017
Obnova svislé hydroizolace budovy ZZ v areálu LF OU - objekty A, B, C, D, E 13.11.2017
Dodávka nových funkcionalit EIS MAGION 2017 08.09.2017
Síťové prvky 28.08.2017
Upgrade portálu 24.08.2017
Projektová dokumentace na stavební úpravy na objektech FF, část „D“ a „DM“ 21.08.2017
Dodávka nových funkcionalit EIS MAGION 2016 25.10.2016
Učebny dílen v objektu Varenská 40 05.09.2016
Propojení objektů OU v Ostravě sdělovacím optickým kabelem 20.07.2016
OU - Stavební úpravy objektu "S", dílčí část B, ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory - dodatečné stavební práce II. 14.07.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››