Klimatizace zasedacích místností v objektu “A“ Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Datum poslední změny 23.03.2018 09:56:27

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 23.03.2018