Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 23.03.2018 09:56:27

Dodavatel: FEST Ostrava s.r.o.
Rok plnění smlouvy: 2017
Plnění smlouvy ukončeno 2. 5. 2017.
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
761 922,69 Kč bez DPH, tj. 921 926,45 Kč vč. DPH.

Přílohyžádné přílohy