Úprava dvora na FF – odstranění staveb na parcelách č. 480/4 a 480/5
Datum poslední změny 09.05.2018 12:25:49

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva o dílo Dokument PDF smlouva o dílo.pdf 7.31 MB
Příloha č.3 Oceněný položkový rozpočet Dokument PDF položkový rozpočet.pdf 8.94 MB
Příloha č.4 Harmonogram prací Dokument PDF harmonogram prací.pdf 471.46 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace