Stavební úpravy v místnostech G 312,313 ve 3.NP budovy „G“ OU na ul. Mlýnská 5
Datum poslední změny 17.12.2019 07:45:08

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 17.12.2019