Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 17.12.2019 07:45:08

Dodavatel: EKOBAU lnvest a.s. IČ 268 20 897
Rok plnění smlouvy: 2019, ukončení plnění 13. 12. 2019
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
1.253.441,67 Kč bez DPH
1.516.664,42 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy