Dodávka automobilu pro Katedru studií lidského pohybu PdF III.
Datum poslední změny 05.04.2019 13:04:08

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 05.04.2019