Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 05.04.2019 13:04:08

Dodavatel: AUTOBOND GROUP a.s. IČ 27567575
Rok plnění smlouvy: 2019, ukončení plnění 14. 3. 2019
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
578 240,90 Kč bez DPH
699 671,50 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy