Dodávka mikroskopů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity
Datum poslední změny 27.03.2018 09:56:30

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 27.03.2018