Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 27.03.2018 09:56:30

Dodavatel: Nikon CEE GmbH, odštěpný závod
Rok plnění smlouvy: 2017
Plnění smlouvy ukončeno 9. 1. 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
661 180,- Kč bez DPH, tj. 800 027,80 Kč vč. DPH.

Přílohyžádné přílohy