Oprava nosné konstrukce stropů pod podlahou 2.NP rektorát – m.č. 113-115, 214-216
Datum poslední změny 23.03.2018 12:22:29

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 23.03.2018