Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 23.03.2018 12:22:29

Dodavatel: FEST Ostrava s.r.o.
Rok plnění smlouvy: 2017
Plnění smlouvy ukončeno 7. 1. 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
1 355 318,- Kč bez DPH, tj. 1 639 335,- Kč vč. DPH.

Přílohyžádné přílohy