Projektová dokumentace: Rekonstrukce budovy ZZ – částí C, D, E pro potřeby projektu simulačního centra – „Cvičné nemocnice“
Datum poslední změny 09.04.2020 14:14:31

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 30.03.2020