Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 30.03.2020 12:04:51

Dodavatel: Architektonická kancelář ARKOS s.r.o. IČ 47678798
Rok plnění smlouvy: 2015
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
1 265 500,00 Kč bez DPH, 1 531 255,00 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy