Oprava nosné konstrukce stropů pod podlahou 2.NP rektorát – m.č. 224, 225
Datum poslední změny 12.02.2018 11:49:58

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Skutečně uhrazená cena 12.02.2018