Skutečně uhrazená cena
Datum poslední změny 12.02.2018 11:49:58


Plnění ukončeno k 11.2.2018, skutečně uhrazená cena je 665.801,- Kč bez DPH (tj. 805.619,- Kč včetně DPH).

Přílohyžádné přílohy