Veřejná zakázka: Projekt interiéru a informačního systému pro objekty FF Ostravské univerzity, část „D“ a „DM“
Datum poslední změny 05.04.2019 13:39:55

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva o dílo Dokument PDF smlouva.pdf 2.90 MBDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 05.04.2019