Stavební úpravy na Fr. Šr. část SA - 1 + 2 patro
Datum poslední změny 05.04.2019 13:33:04

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Informace o skutečně uhrazené ceně 05.04.2019